"En discjockeys uppgift är, framför allt inom dansmusiken, att framföra en ström av musik utan att övergången mellan låtarna blir alltför tydlig. Det mest elementära är att inte ha några pauser mellan spåren, men discjockeyn brukar också "taktmixa" genom att ändra tempot (och därigenom också tonen) på låtarna så att de håller samma tempo, eller taktslag per minut."

Wikipedia